Tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3/1931-26/3/2019

Chùm ảnh các hoạt động "ngày Hội thiếu nhi khỏe"